Mats Waltré

1977

Nittonhundrasjuttiosju då
Röda Armé fraktionen lever,
lever ut marxismens behov av
sanning och ansvar


Nittonhundrasjuttiosju tar
bödeln Baader, Ensslin och Raspe.
Ställföreträdande led de,
folkens befriare

Diktsamling "Vemodets Örter"