Mats Waltré

O tunga sinne

O tunga sinne, mörka framtidssikt
ditt hjärtas slag är tunga, värker hårt
… att vandra, gå och gå och gå är plikt
Att vandra utan riktning blir för svårt
för en som låsts i återhållen bikt
att se sig själv, förtvivlan föder gråt
och hjärtat öppnas, lättas skikt för skikt
om något dör och vätter kinden våt.


Om bara något enda litet dör
och blottar sig för verklighetens vind
om bara något enda litet dör
och vågar möta döden, fastän blind
ska tungsam vandring få förlösnings gråt
och stegen lättna under tårars låt

Diktsamling "Vemodets Örter"