Mats Waltré

Lov

när tyngden lyftes
förvandlades vi
badande i höstljus
fick du vara
vacker som du är
järnportarna öppnades
slungar brusande vatten
ut till himmelshorisont
svalkande sken
lyser levande rum
skiner för oss

Diktsamling "Bara ljus"