Mats Waltré

Domen

Den svarta stenen
i det innersta rummet
vilar kall
när objektet som inte syns
dras till domstol
när din hand kramar
blod ur objektet
som inte finns


Tanksen mullrar över byn
larvfötter skriker
leran i spåret döljer
Livet går vidare
offren är borta
planen är klar
och landet är ditt
och rättvisan
och segern

Diktsamling "Vemodets Örter"