Mats Waltré

Jag säger

Jag säger ordet ”nu”
långsamt, smakande
tänkande på dess mening

Diktsamling "Vemodets Örter"