Mats Waltré

Förtär stenar

”må det ske med mig som du har sagt”
jag lägger upp min kropp på ett altare
jag sjunger tillförsiktens och överlåtelsens lov
dess namn är förtröstan
jag lägger upp min själs kaos och kosmos
veden tänds och elden förtär stenar mig
katharsis är förtröstan
jag ska se och nudda den jag är
varifrån jag kom, jag är och dit jag ska
”du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över”

Diktsvit "inte bara stenarna - utan den ljusa sanden också"